Iași, Blvd. Carol I, 20A
+40747109930
office.moldavica@gmail.com

Proiectul Vipera de stepă Moldavă

Asociație non-profit pentru studiul și ocrotirea amfibienilor, reptilelor și a naturii

Vipera de stepă Moldavă (Vipera ursinii moldavica) este o subspecie critic periclitată (CR) conform IUCN și endemică în estul României, unde poate fi întâlnită într-un număr mic de habitate din zona Moldovei (județul Iași) și din Delta Dunării (județul Tulcea). Este un șarpe de talie mică (sub 65cm lungime), slab veninos, ce se hrănește predominant cu nevertebrate dar consumă și șopârle sau mici mamifere. Femelele se reproduc cel mult o dată la doi ani. Fiind vivipare, acestea nasc, de obicei, sub 10 pui vii la finele verii sau începutul toamnei însă aceștia au șanse foarte mici de a supraviețui până la maturitate. Vipera de stepă Moldavă este o subspecie pe cale de dispariție, în prezent persistând doar circa jumătate din habitatele cunoscute. Distrugerea habitatelor prin incendieri, extinderile terenurilor agricole sau suprapășunat sunt doar câteva dintre amenințările la adresa populațiilor de viperă de stepă Moldavă.

Proiectul își propune realizarea fundamentului științific în vederea elaborării măsurilor
principale de conservare pentru vipera de stepă moldavă și realizarea unei campanii educaționale de conștientizare a comunității locale cu privire la importanța necesității conservării acestui taxon.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Evaluarea distribuției actuale a subspeciei în România prin modelare de nișă bioclimatică și realizarea observații în teren în arealul deja cunoscut dar și în habitate potențiale.
  • Evaluarea stării actuale a populațiilor: mărime, densitate, structura pe sexe și vârstă a indivizilor.
  • Descrierea caracteristicilor ecologice: tipare de activitate, selecția habitatului și aspecte ale ecologiei hrănirii.
  • Descrierea principalelor amenințări și elaborarea unor recomandari cu privire la conservarea acestui taxon pentru instituțiile responsabile de protecția acestuia.
  • Comunicarea cu platformele media, organizarea de evenimente și distribuirea de materiale cu scop educațional în comunitățile apropiate habitatelor viperei de stepă moldavă.

Proiect finanțat de The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund .

Coordonator de proiect: Dr. Alexandru Strugariu