Iași, Blvd. Carol I, 20A
+40747109930
office.moldavica@gmail.com

Misiune

Asociație non-profit pentru studiul și ocrotirea amfibienilor, reptilelor și a naturii

Asociația Grupul Herpetologic Moldavica a fost înființată în Aprilie 2014 cu scopul ocrotirii amfibienilor, reptilelor și al naturii.


Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 • promovarea  cunoaşterii  valorilor  naturale,  popularizarea necesităţii  protecţiei amfibienilor și reptilelor, a naturii şi a mediului înconjurător;
 • dezvoltarea unor programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate;
 • organizarea şi participarea la acţiuni şi programe internaţionale;
 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, simpozioane, dezbateri publice, tabere, școli de vară şi alte manifestări cu scop informativ, educativ şi ştiinţific;
 • organizarea de manifestări publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 • acordarea de consultanță și consiliere, precum și asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;
 • monitorizarea și sprijinirea autorităților publice, atunci unde este cazul;
 • acordarea de sprijin și consultanţă de specialitate în domeniul cercetării şi protecţiei amfîbienilor, reptilelor şi a habitatelor acestora; propuneri de rezervaţii;
 • achiziţionarea sau  primirea în custodie, după caz, de terenuri şi alte bunuri în scopul protecţiei naturii sau a cercetării şi observării herpetologice; desfăşurarea unor activităţi profitabile cu condiţia, ca veniturile obţinute să fie folosite numai pentru realizarea programelor asociaţiei;
 • încheierea  de convenţii în vederea colaborării cu alte asociaţii, societăţi  sau fundaţii naţionale sau din străinătate, pentru studiul şi protecţia herpetofaunei şi a naturii;
 • derularea unor activități de sponsorizare/mecenat;
 • dezvoltarea unor activități economice direcre în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
 • alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației și care nu contravin ordinii de drept.

Membrii consiliului director:

 • Dr. Alexandru STRUGARIU – PREȘEDINTE
 • Prof. Dr. Ștefan-Remus ZAMFIRESCU – VICEPREȘEDINTE
 • Dr. Tiberiu-Constantin SAHLEAN – VICEPREȘEDINTE
 • Drd. Paul-Cristian DINCĂ – SECRETAR GENERAL
 • Dr. Valentina-Elena MORARU – CONSILIER